UWAGA NA DOKUMENTY PO KREMACJI !!!

W związku z licznymi próbami wprowadzania opinii publicznej w błąd w tym Rodziny osób zmarłych informujemy, że nasze krematorium jest pierwszym obiektem w Krakowie.
Bliska odległość od autostrady A4 i węzła komunikacyjnego „Sidzina”, zapewnia szybki i dogodny dojazd do Krematorium KLEPSYDRA oraz mniejsze koszty kremacji i pochówku z urną.

Poniżej zamieszczamy wzory 3 dokumentów wystawianych przez Krematorium KLEPSYDRA w Krakowie przy ul. Wielogórskiej 16:

1. Protokół z przyjęcia do spopielenia-kremacji osoby zmarłej - jest to dokument wydawany firmie pogrzebowej w celu potwierdzenia przyjęcia osoby zmarłej do spopielenia. Na protokole znajduje się indywidualny numer kremacji wraz z datą, dane personalne osoby zmarłej, nazwa i adres firmy pogrzebowej zajmującej się pochówkiem oraz informacja o dacie i godzinie dostarczenia osoby zmarłej do Krematorium KLEPSYDRA w Krakowie.

2. Protokół z wykonania spopielenia-kremacji osoby zmarłej - jest to dokument wydawany firmie pogrzebowej lub najbliższej Rodzinie w celu potwierdzenia wykonania usługi spopielenia osoby zmarłej. Na protokole znajduje się indywidulany numer kremacji wraz z datą, dane personalne osoby zmarłej, nazwa i adres firmy pogrzebowej zajmujacej się pochówkiem oraz informacja o dacie i godzinie odebrania urny z prochami z Krematorium KLEPSYDRA w Krakowie. Dokument ten należy dostarczyć do kancelarii cmentarza lub kanelarii parafialnej w celu pochowania urny na wybranym cmentarzu.

3. Świadectwo kremacji - jest to dokument wydawany na pamiątkę dla najbliższej Rodziny, potwierdzający dokonanie spopielenia-kremacji osoby zmarłej w Krematorium KLEPSYDRA w Krakowie.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do poprawności otrzymanej dokumentacji lub jej brak i chcielibyście dowiedzieć się czy kremacja bliskiej osoby odbyła się w Krakowie informujemy, że posiadamy elektroniczny system rejestracji wykonanych kremacji co daje możliwość odnalezienia wszelkich szczegółowych informacji: Wystarczy podać imię i nazwisko osoby zmarłej i datę zgonu.
 
Kontakt z Krematorum KLEPSYDRA w Krakowie: 12 352 44 44, +48 502 930 170

WZÓR POPRAWNYCH DOKUMENTÓW WYSTAWIANYCH PRZEZ KREMATORIUM W KRAKOWIE