WYNIKI KONTROLI OBIEKTU KREMATORIUM

W związku z licznymi próbami wprowadzania opinii publicznej w błąd, oczerniania naszego wizerunku i brak próby prowadzenia merotorycznego dialogu, chcemy zakończyć ciągłe podejrzenia kierowane w naszą stronę oraz na usługi które wykonujemy w obiekcie Krematorium KLEPSYDRA w Krakowie przy ul. Wielogórskiej 16.

Wszelkie informacje które ukazywały się od chwili uruchomienia Krematorium w Krakowie tj. 14.03.2016 r. do dnia dzisiajszego były tylko i wyłącznie działaniem tzw. "niezdrowej konkurencji".

Informujemy, że wszystkie przeprowadzone kontrole na obiekcie przez instytucje państwowe nie wykazały nieprawidłowości, a wręcz przeciwnie potwiedziły, że świadczone przez nas usługi odbywają się w sposób higieniczny i ekologiczny oraz spełniają wszelkie normy sanitarne i emisyjne.

Nieprawdą jest również ukazująca się informacja, że obiekt Krematorium KLEPSYDRA w Krakowie przyczynia się do powstawania smogu, mimo rosnącej z miesiąca na miesiąc liczby wykonywanych u nas spopieleń.
Jak wskazują bieżące pomiary systemu monitoringu jakości powietrza w Krakowie, stan jakości powietrza został oznaczony na poziomie bardzo dobrym i dobrym: Żródło: http://monitoring.krakow.pios.gov.pl/

WYKAZ PRZEPROWADZONYCH KONTROLI NA OBIEKCIE KREMATORIUM KLEPSYDRA W KRAKOWIE:
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Krakowie: 
W dniach 09.06.2016 r. - 22.06.2016 r. przeprowadzona została kontrola podczas której sprawdzono Spółkę pod względem formalnym i prawnym oraz wszelkie dokumenty.
W dniach 01.07.2016 r. - 03.08.2016 r. zostały przeprowadzone pomiary emisji spalin na piecach kremacyjnych podczas wykonywanych spopieleń. 
Wynik kontroli: POZYTYWNY. Obiekt spełnia wszelkie przepisy i normy emisyjne PN i UE.
 
  • Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Krakowie:
W dniu 22.11.2016 r. przeprowadzona została kontrola podczas której sprawdzono Spółkę pod względem formalnym i prawnym, wszelkie dokumenty i warunki pracy pracowników. Sprawdzono również obiekt pod względem higienicznym i sanitarnym oraz wykonano poziom hałasu i zapylenia pomieszczeń.
Wynik kontroli: POZYTYWNY. Obiekt spełnia wszelkie przepisy i warunki sanitarne.
 
  • Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Delegatura w Tarnowie:
W dniach 22.02.2017 r. - 31.03.2017 r. przeprowadzona została kontrola podczas której sprawdzono Spółkę pod względem formalnym i prawnym oraz wszelkie dokumenty. Przeprowadzono również pomiar emisji spalin podczas wykonywanych spopieleń.
Wynik kontroli: POZYTYWNY. Obiekt spełnia wszelkie przepisy i normy emisyjne PN i UE.
 
Dodatkowo informujemy, że posiadamy Certyfikat zaświadczający o rzetelności i kompetencjach w wykonywaniu usług kremacyjnych oraz przestrzegania zasad przyjętych w Kodeksie Etyki Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.

Mamy nadzieję, że zamieszczone informacje pozwolą Państwu na wyrobienie własnej opinii w wyżej wymienionej sprawie.

A konkurencji życzymy POWODZENIA. Dobrze mieć wymagającą konkurencję, która motywuje nas jeszcze bardziej do ciężkiej pracy.

Z wyrazami szacunku.

Rafał Cichewicz
Dyrektor Krematorium